X
تبلیغات
زولا

زیتون

والتین و الزیتون(تقدیم به حبیبه ویاسمن)

تغذیه دوره بارداری نوشته سیما میخبر

تغذیه دوره بارداری(ازکتاب ریحانه بهشتی نوشته خانم سیمامیخبر)

بسم الله الرحمن الرحیم(یامن اسمه دواء)

الابذکرالله تطمئن القلوب (وذکره شفاء)

مهمترین نکته درتغذیه خانم های باردار،حامله(تغذیة الحوامل)غذاهای خون سازاست چون ازماه چهارم نیزقرص های آهن حاوی ب12برای آنها تجویزمیشود و گاه بعلت پوست پوست شدن لبهاو...ب6برای آنهاتجویزمیشود.داروهامضرهستند

 استفاده ازخوراکی سازگارباطبع بخصوص اگرطبع سردهستیم خوراکی گرم وخشک وایام بارداری بیشترگرم وتر،استفاده ازخوراکی های کلسیم دار درشب خونساز هستندآب طلا یون آهن داردوتنظیم کننده فشاراست

کتاب ریحانه بهشتی سیماخانم،برای ماه های دوره غذاهائی یادآوری کرده که دقیقا کم خونی را درمان میکند:

ماه اول ،ماه آغاز فعالیت قلب ،روزی 2عدد خرما(گرم و خشک)،جمعه ها انار (سرد و تر)

انارخون ساز وزیبا کننده جنین  و خرما نیز قند طبیعی داردکه سوخت مغز است وبه تعبیر پیامبر درخانه ای که خرما نباشد اهل آن گرسنه اند. خرما سوخت طبیعی مغزاست پس مواد مورد نیاز بدن را تأمین میکند.

اگر در فصلی بودیم که انارنبود غذاهای خون سازدیگر بایداستفاده شود مانندلبنیات درشب مثل شیرباخرما وپنیرباگردو،نخود،انجیر، ومغزها بصورت خام ،باقلا(سرد و تر)که باید با گردویاخرما استفاده  کرد و سبزی مصرف شود تا هم خون تازه برویاند و هم ازیبوست پیشگیری نماید.غذاهای فیبردار از یبوست پیشگیری می نماید دفع مناسب ازارکان سلامتی است

ماه دوم؛چهره .روزی 2عددبادام(گرم و تر) 

بادام منبع کلسیم است وبهتراست پودر شده و باشربت عسل معجون شود و میل شود میزان کلسیم سازی آن که مغز استخوان را پر میکند و مغز استخوان خون تازه تولید میکندبالا می باشد

ماه سوم؛ماه تارهای صوتی واعضاء حسی. گندم(گرم و تر)،شیر(سرد و تر)،گوشت نر(گرم و تر)،سیب(گرم وخشگ

 

 

گندم ویتامین ای دارد و بصورت جوانه یاحلیم(گوشت باگندم پخته میشود)استفاده میشود ویتامین ای در زیبائی مؤثر است .گوشت در صورتیکه نر باشد وکباب هم بشود بالاترین خون سازی و ویتامین ب را دارد.سیب درختی وغذاهای گرم سبب بالارفتن حرارت معده ودرنتیجه هضم غذا و از طرفی کاهش تهوع ناشی ازویارو...میشوند.شیر در صورتیکه شبها با عسل یا خرما استفاده شود متعادل میگردد و کلسیم سازاست

شام گوشت یا  شیر و صبحانه   کره محلی ، جگر، عسل ، تخم مرغ غذاهای صرفاحاوی ویتامین ب 12 می باشند.


ماه چهارم؛رویش مو.سیب درختی شیرین،انار،عسل ،هرروز2عددانجیر(گرم وخشگ)،همه ناشتا


انجیر(والتین والزیتون)کلسیم بالادارد،درنتیجه خون سازاست دانشمندان تأکیدبرمصرف انجیرهمراه بایک قاشق روغن زیتون بعلت نرم شدن رگهادارند.باضافه اینکه راحترین ودردست ترین موادطبیعی قندی بعدازخرماوعسل است.186میلی گرم کلسیم در100گرم دارد وگرم کننده معده است.

ماه پنجم؛حرکت – هرروزصبح خرما وهرروزصبح یک تخم مرغ صبح ناشتا 

تخم مرغ بالاترین ویتامین ب را دارد و داروی اعصاب محسوب میشود ب12دارد

ماه ششم؛عضلات،نیرومندشدن،رویش ابروهاوبینی.پس ازصرف صبحانه انجیروزیتون  

زیتون اعصاب راتقویت میکندوبرای ماه آینده که ماه آغازفعالیت اعصاب است ضروری است

ماه هفتم؛اعصاب؛هرروزیک انار صبح ناشتا وهر روزنیز بادام استفاده شود

 

اگرفصل تابستان بودبه خوردن حربزه(گرم وتر)تأکیدشده درفرهنگ بارداری دراسلام- همچنین به خوردن به دراین ماه تأکیدشده ودراحادیث است که کودک رازیبامیکندهمچنین که کدومسمائی وحلوائی کودک راخوش خلق میکنداینهادراین ماه بایداستفاده شوددرصورت فصلش تادرماه اتی که ماه زیبائی نوزاد وجنین است بدن مادرکمبودنداشته باشد.

ماه هشتم؛زیبائی.عسل – سرکه سیب هفته ای یک مرتبه- انارشیرین صبح  

 

   

عسل 9ویتامین داردودرزیبائی جنین وبدن مادروصاف شدن پوست بخصوص صورت وکاهش اضافه وزن فیزیولوژیک مؤثراست

سرکه گرم است وحرارت بدن رابالامییرد ومقوم اعصاب است.

باتوجه به عدم اطمینان به سرکه های موجود دربازارچون ممکن حاوی موادشیمیائی باشند لیموترش تازه شایدجهت تصفیه خون جایگزین مناسبی باشد اماسردوتراست که باید باشربت عسل نوشید

ماه نهم؛تولد.

کباب گوشت شتربرای افرادطبع سردوتر،وکباب گوشت نربرای افرادسردوخشک،کباب ماهی برای طبع دموی وگوشت شترتاسردی وخشگی آنرامیزان نماید.

خرما باشیردرشب  

پیغمبرصل الله علیه وآله: اطعموا المرئة فی شهرها الذی تلد فیه التمر«به زنی که ماه آخر وضع حمل اواست خرما (التمر) بدهید »

درمجموع ازاحادیث میتوان استنباط نمودکه غذاهای زنان حامله خونسازوکلسیم دار+غذاهای گرم وتراست که محیط رحم رامرطوب نگه دارندوکودک راخوش خلق وزیبانمایند.

گوشت نر- لوبیاها- جگر- کنجدازغذاهای گرم ترهستند

گلابی– انگور( که غذای دوره بارداری حضرت مریم ذکرشده در قرآن ) به – گیلاس ازمیوه های گرم و تر اند

شلقم ، لبو، قنبید ، کدوحلوائی ومسمائی نیزگرم و تر هستند

سبزی ومیوه ها وکره محلی وروغن زیتون برای پیش گیری ازیبوست افرادسوداوی دردوره حاملگی ضروری است.

سیب درختی رادرفرپخته ومیل شودنیزضدیبوست (خشگی مجاز)است.

پرهیزازغذاهای حاوی موادشیمیائی وامواج الکترومغناطیسی والکتروشیمیائی مانندامواج ماکروفر،لامپهای بزرگ کم مصرف ،گذاشتن موبایل نزدیک خودحین استراحت وآلودگی زیادهواوآلودگی صوتی لازم می باشند.

یکی ازویتامین هائی که ازابتدای دوره بارداری برای خانم هاتجویزمیشوفولیکداسید است فولیک اسیدیکی ازویتامین های گروه ب است

منابع غذائی فولیک اسید (ویتامین ب 9):خرما - تخم مرغ محلی  بخصوص زرده اش – جگر – کلم ها – سبزی ها بخصوص برگ دار – اسفناج – کاهو – بامیه – نخود زرد – لوبیاها – گندم خیس داده شده – مرغ خانگی یا مرغ شرکت سبز(داغ یا کباب شده ) - نان سبوس دار مثل بربری وسنگک – قارچ – شب ها شیر- پنیر

خبرگزاری ها20فروردین 88مصرف زیاد فولیک اسید راخطرناک اعلام کردند   

پژوهشگران هشدار دادند: هرچند مصرف فولیک اسید بسیار مفید است و مخصوصا برای زنان توصیه می‌شود اما باید توجه داشت که این ماده نیز اثرات مثبت و منفی را باهم دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که فولیک اسید خطر ابتلا به سرطان و نواقص مادرزادی را کاهش می‌دهد اما محققان آمریکایی هشدار دادند که این ماده درعین حال نیز می‌تواند باعث افزایش رشد تومورهای پیش سرطانی و سرطانی شود. محققان دریافته‌اند که فولیک اسید در واقع ویتامین 4B ساخت انسان است و این ویتامین در پیشگیری از نواقص عصبی مادرزادی و نیز سرطان روده و راست روده مفید است، اما آنها در عین حال هشدار دادند در کشورهایی که آرد سفید آنها با فولیک اسید، غنی سازی می‌شود مصرف اضافی این ویتامین در قالب قرص‌های مکمل خطرناک است و می‌تواند عوارض جانبی نامطلوبی را برای بدن در پی داشته باشد. برای مثال در افرادی که حامل تومورهای پیش سرطانی هستند افزایش مقدار فولیک اسید بیش از حد نیاز و طبیعی، خطر بروز و رشد سرطان را تشدید می‌کند. آفتاب یزد

نظرات (24)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
سه‌شنبه 8 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 07:59 ق.ظ
+ نوروزی
عالی بود.
امتیاز: 2 2
شنبه 19 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 11:42 ب.ظ
+ حسین لازری
با سلام وتشکر فراوان مطالب مفیدی بود
امتیاز: 2 1
چهارشنبه 23 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 11:30 ق.ظ
+ حلاجی
ممنون ومتشکرم از مطالبتون
مطالبی که دنبالش بودم گرفتم
امتیاز: 2 1
یکشنبه 18 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 10:58 ق.ظ
+ نجمه
جالب بود
امتیاز: 0 2
یکشنبه 10 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 02:05 ب.ظ
+ شهیاد
عالی بود ممنون
امتیاز: 1 1
پنج‌شنبه 21 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 12:07 ب.ظ
+ کمیل
سلام و خسته نباشید.تشکر از زحمات شما بسیار آموزنده بود.
امتیاز: 0 2
دوشنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 01:45 ق.ظ
+ میلاد
سلام عالی بود روز زن مبارک
امتیاز: 1 1
سه‌شنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 10:23 ق.ظ
+ قدیمی
با سلام و تشکر
بسیار مفید و کاربردی بود
با آرزوی داشتن فرزندانی سالم و صالح
امتیاز: 2 2
چهارشنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 04:35 ب.ظ
+ mam
ممنون.اجرکم عندا...
امتیاز: 0 2
سه‌شنبه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 07:29 ب.ظ
+ fatemeh
خوب بود
امتیاز: 2 1
پنج‌شنبه 29 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 05:57 ب.ظ
+ ساغر
باحال بودولی کاشکی زودتر...
امتیاز: 2 0
جمعه 24 مرداد‌ماه سال 1393 ساعت 06:26 ب.ظ
+ زیبا
خیلی خوب بود مرسی ازهمتون
امتیاز: 1 1
چهارشنبه 28 آبان‌ماه سال 1393 ساعت 05:19 ب.ظ
+ بهار
چهارشنبه٢٨آبان١٣٩٣
بسیارعالی وآموزنده بود.متشکرم
امتیاز: 1 0
دوشنبه 24 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 12:11 ب.ظ
+ marya
سلام جالب بودم مطلب
امتیاز: 0 1
چهارشنبه 24 دی‌ماه سال 1393 ساعت 02:14 ق.ظ
+ پری
خیلی ممنون خوب بود
امتیاز: 0 0
چهارشنبه 15 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 06:16 ب.ظ
+ طاهره
امتیاز: 0 0
پنج‌شنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1394 ساعت 03:11 ب.ظ
+ فاطمه
سلام باتشکرلطفادربارهضربان قلب جنین بیشتربگید من۲۲سالمه۲تابچموبراهمین ازدست دادم
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلام
ایمیلت بگذار
پخته تا 100روز نخور
سه‌شنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1394 ساعت 07:18 ب.ظ
+ فاطمه
سلام
اگه میشه همینجاجواب بدیدمگه غذای ناپخته هم داریم??????????????????????????????????
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام
بله
عسل
خرما
کشمش پلوئی
مویز
میوه ها
روغن زیتون بودار
زیتون
انجیر
اجیل های خام
وووغذاهای ناپخته وحرارت ندیدده واتش ندیده هستند
شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1394 ساعت 11:49 ق.ظ
+ فاطمه
باتشکرامیدوارم موفق شم
امتیاز: 0 0
جمعه 10 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 04:02 ب.ظ
+ سعید
سلام .واقعان زحمت فراوانی میکشیت ارجت بااقا اباالفضل ع باتشکر فراوان
امتیاز: 0 0
چهارشنبه 4 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 03:50 ب.ظ
+ ف
با سلام 25 سال دارم و یک سال ونیم است که ازدواج کرده ام الان قصد بارداری دارم ولی متاسفانه مشکل معده درد دارم آیا برای بارداری مشکلی ایجاد نمی کند؟
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام
درد نشانه درمان است نه بیماری
بیماری یعنی تجمع سم دربدن که درد نشانه نیمه فعال بودن سلولهایت است یعنی سلول معده تنبل وکم کارشده اند
تنها راهش پرهیز ازپخته خوری بمدت 40روزاست
ایمیل بنویس وقد ووزنت را تا بیشترراهنمائی کنم
چهارشنبه 28 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 07:29 ق.ظ
+ خودش
با سلام. ای کاش منبع هم میدادید
امتیاز: 0 0
پاسخ:
منبعش درعنوانش هست ریحانه بهشتی نوشته سیما میخبر
دوشنبه 6 دی‌ماه سال 1395 ساعت 01:00 ب.ظ
+ سمیرا
سلام...شنیدم واسه سفیدی پوست بچه ،خوردن زیتون عالیه...نظرشما چیه؟؟؟ و سوالم اینه ک زیتون چ جوری باشه؟ینی زیتون شور بدون سرکه یا چطوری باشه؟ راستی اگه شور نباشه و فلان از کجا میشه تهیه کرد؟؟
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام
به ایمیلت رجوع کن
کتاب قابلمه را فراموش کن برایت ارسال شد
شنبه 12 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 01:25 ق.ظ
+ بهناز
باسلام لطفا کتاب قابلمه را فراموش کن رو برا منم إرسال کنبن اگه زحمتی نباسه
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام ایمیل شد برایتان