X
تبلیغات

زیتون

والتین و الزیتون(تقدیم به حبیبه ویاسمن)

تغذیه دوره بارداری نوشته سیما میخبر

تغذیه دوره بارداری(ازکتاب ریحانه بهشتی نوشته خانم سیمامیخبر)

بسم الله الرحمن الرحیم(یامن اسمه دواء)

الابذکرالله تطمئن القلوب (وذکره شفاء)

مهمترین نکته درتغذیه خانم های باردار،حامله(تغذیة الحوامل)غذاهای خون سازاست چون ازماه چهارم نیزقرص های آهن حاوی ب12برای آنها تجویزمیشود و گاه بعلت پوست پوست شدن لبهاو...ب6برای آنهاتجویزمیشود.کتاب ریحانه بهشتی سیماخانم،برای ماه های دوره غذاهائی یادآوری کرده که دقیقا کم خونی را درمان میکند:

ماه اول ،ماه آغاز فعالیت قلب ،روزی 2عدد خرما(گرم و خشک)،جمعه ها انار (سرد و تر)

انار خون ساز و خرما نیز قند طبیعی داردکه سوخت مغز است وبه تعبیر پیامبر درخانه ای که خرما نباشد اهل آن گرسنه اند. 

پس مواد مورد نیاز بدن را تأمین میکند.اگر در فصلی بودیم که انارنبود غذاهای خون سازدیگر بایداستفاده شود مانندآلبالو،باقلا(سرد و تر)که باید با گردو چرخ کرده یا بادام چرخ کرده و سبزی مصرف شود تا هم خون تازه برویاند و هم ازیبوست پیشگیری نماید.

ماه دوم؛چهره .روزی 2عددبادام(گرم و تر) 

بادام منبع کلسیم است وبهتراست پودر شده و باشربت عسل معجون شود و ناشتا میل شود میزان کلسیم سازی آن که مغز استخوان را پر میکند و مغز استخوان خون تازه تولید میکند.بالا می باشد 

ماه سوم؛ماه تارهای صوتی واعضاء حسی. گندم(گرم و تر)،شیر(سرد و تر)،گوشت نر(گرم و تر)،سیب(گرم وخشگ

 

گندم ویتامین ای دارد و بصورت جوانه یاحلیم(گوشت باگندم پخته میشود)استفاده میشود ویتامین ای در زیبائی مؤثر است .گوشت در صورتیکه نر باشد وکباب هم بشود بالاترین خون سازی و ویتامین ب را دارد حتی مقدارش کم باشد.سیب درختی نیزداروست وغذاهای گرم سبب بالارفتن حرارت معده ودرنتیجه هضم غذاوازطرفی کاهش تهوع ناشی ازویارو...میشوند.

شیر در صورتیکه شبها با عسل یا خرما استفاده شود متعادل میگردد و کلسیم سازاست

گوشت و شیر(شام) وکره محلی(صبحانه) و جگر،تخم مرغ غذاهای صرفاحاوی ویتامین ب 12که درمان کم خونی کشنده است می باشند. 

لذااز روز اول حاملگی باید دربرنامه غذائی گنجانده شوند و نیاز به استفاده ازقرص و شربت آهن که موادشیمیائی هستندنیست چون آنهاموادشیمیائی هستندوباسرطان درآینده زندگی رابطه دارند وسیستم بدن کودک راضعیف وعصبی می نمایند.ضمن اینکه به نظرحسین روازاده مولکول آهن هستند بدن نیازی به آنها ندارد بلکه به یون آهن که دراین خوراکی ها است نیازدارد آب طلاهم خوب است یون آهن جذب میشه که یک قطعه طلا درآب انداخته آن اب را می نوشیم مثلا درپارچ آب انداخته داخل یخچال می گداریم خنک شود ومی نوشیم

ماه چهارم؛رویش مو.سیب درختی شیرین،انار،عسل ،هرروز2عددانجیر(گرم وخشگ)،همه ناشتا

علت ناشتامصرف کردن غذاهای خون ساز جذب کامل آنهاست صبح ناشتا بدن آمادگی جذب داردوسبب تقویت عمومی بدن میشود

انجیر(والتین والزیتون)کلسیم بالادارد،درنتیجه خون سازاست دانشمندان تأکیدبرمصرف انجیرهمراه بایک قاشق روغن زیتون بعلت نرم شدن رگهادارند.باضافه اینکه راحترین ودردست ترین موادطبیعی قندی بعدازخرماوعسل است.186میلی گرم کلسیم در100گرم دارد وگرم کننده معده است.

ماه پنجم؛حرکت – هرروزصبح خرما وهرروزصبح یک تخم مرغ صبح ناشتا 

تخم مرغ بالاترین ویتامین ب راداردوداروی اعصاب محسوب میشودوقتی درکنارخرمامصرف شودهم سفیده اش کلسیم سازاست هم خرما سوخت مغزراتأمین میکندبخصوص که گفتیم ب12داردوخرما7ویتامین دارد.درصورتیکه نیم برشته شودروی طبع نیزتأثیرنداردوایجادسردی یاگرمی نمی کند.

ماه ششم؛عضلات،نیرومندشدن،رویش ابروهاوبینی.پس ازصرف صبحانه انجیروزیتون  

زیتون اعصاب راتقویت میکندوبرای ماه آینده که ماه آغازفعالیت اعصاب است ضروری است

ماه هفتم؛اعصاب؛هرروزیک انار صبح ناشتا وهر روزنیز بادام استفاده شود[علی الظاهراین دستوربرای دوفصل آمده باشددرنیمه سال که انارنیست ازبادام استفاده شودتاخون لازم به بدن مادربرسد] 

 

اگرفصل تابستان بودبه خوردن خربزه(گرم وتر)تأکیدشده درفرهنگ بارداری دراسلام- همچنین به خوردن به دراین ماه تأکیدشده ودراحادیث است که کودک رازیبامیکندهمچنین که کدومسمائی وحلوائی کودک راخوش خلق میکنداینهادراین ماه بایداستفاده شوددرصورت فصلش تادرماه اتی که ماه زیبائی نوزاد وجنین است بدن مادرکمبودنداشته باشد.

ماه هشتم؛زیبائی.عسل – سرکه سیب هفته ای یک مرتبه- انارشیرین صبح  

 

   

عسل 9ویتامین داردودرزیبائی جنین وبدن مادروصاف شدن پوست بخصوص صورت وکاهش اضافه وزن فیزیولوژیک مؤثراست

سرکه گرم است وحرارت بدن رابالامییردومقوم اعصاب است.باتوجه به عدم اطمینان به سرکه های موجوددربازارچون ممکن حاوی موادشیمیائی باشندلیموترش تازه شایدجهت تصفیه خون جایگزین مناسبی باشداماسردوتراست که بایدبعدازغذاهای گرم وخشگ مصرف شودیا2ساعت ونیم بعدازغذاآب آن درشربت عسل یاآب خوردن ریخته ومیل شودبخصوص برای افرادطبع گرم(دموی)

ماه نهم؛تولد.

کباب گوشت شتربرای افرادطبع سردوتر،وکباب گوشت نربرای افرادسردوخشگ،کباب ماهی برای طبع دموی وگوشت شترتاسردی وخشگی آنرامیزان نماید.

خرما باشیردرشب  

پیغمبرصل الله علیه وآله: اطعموا المرئة فی شهرها الذی تلد فیه التمر«به زنی که ماه آخر وضع حمل اواست خرما (التمر) بدهید »

درمجموع ازاحادیث میتوان استنباط نمودکه غذاهای زنان حامله خونسازوکلسیم دار+غذاهای گرم وتراست که محیط رحم رامرطوب نگه دارندوکودک راخوش خلق وزیبانمایند.

گوشت نر- لوبیاها- جگر- کنجدازغذاهای گرم ترهستند

گلابی– انگور( که غذای دوره بارداری حضرت مریم ذکرشده در قرآن ) به – گیلاس ازمیوه های گرم و تر اند

شلقم ، لبو، قنبید ، کدوحلوائی ومسمائی نیزگرم و تر هستند

سبزی ومیوه ها وکره محلی وروغن زیتون برای پیش گیری ازیبوست افرادسوداوی دردوره حاملگی ضروری است.

سیب درختی رادرفرپخته ومیل شودنیزضدیبوست (خشگی مجاز)است.

پرهیزازغذاهای حاوی موادشیمیائی وامواج الکترومغناطیسی والکتروشیمیائی مانندامواج ماکروفر،لامپهای بزرگ کم مصرف ،گذاشتن موبایل نزدیک خودحین استراحت وآلودگی زیادهواوآلودگی صوتی لازم می باشند.

یکی ازویتامین هائی که ازابتدای دوره بارداری برای خانم هاتجویزمیشوفولیکداسید است فولیک اسیدیکی ازویتامین های گروه ب است

خبرگزاری ها20فروردین 88مصرف زیاد فولیک اسید راخطرناک اعلام کردند   

پژوهشگران هشدار دادند: هرچند مصرف فولیک اسید بسیار مفید است و مخصوصا برای زنان توصیه می‌شود اما باید توجه داشت که این ماده نیز اثرات مثبت و منفی را باهم دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که فولیک اسید خطر ابتلا به سرطان و نواقص مادرزادی را کاهش می‌دهد اما محققان آمریکایی هشدار دادند که این ماده درعین حال نیز می‌تواند باعث افزایش رشد تومورهای پیش سرطانی و سرطانی شود. محققان دریافته‌اند که فولیک اسید در واقع ویتامین 4B ساخت انسان است و این ویتامین در پیشگیری از نواقص عصبی مادرزادی و نیز سرطان روده و راست روده مفید است، اما آنها در عین حال هشدار دادند در کشورهایی که آرد سفید آنها با فولیک اسید، غنی سازی می‌شود مصرف اضافی این ویتامین در قالب قرص‌های مکمل خطرناک است و می‌تواند عوارض جانبی نامطلوبی را برای بدن در پی داشته باشد. برای مثال در افرادی که حامل تومورهای پیش سرطانی هستند افزایش مقدار فولیک اسید بیش از حد نیاز و طبیعی، خطر بروز و رشد سرطان را تشدید می‌کند. آفتاب یزد

نظرات (12)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
سه‌شنبه 8 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 07:59 ق.ظ
+ نوروزی
عالی بود.
امتیاز: 2 1
شنبه 19 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 11:42 ب.ظ
+ حسین لازری
با سلام وتشکر فراوان مطالب مفیدی بود
امتیاز: 1 1
چهارشنبه 23 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 11:30 ق.ظ
+ حلاجی
ممنون ومتشکرم از مطالبتون
مطالبی که دنبالش بودم گرفتم
امتیاز: 1 1
یکشنبه 18 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 10:58 ق.ظ
+ نجمه
جالب بود
امتیاز: 0 1
یکشنبه 10 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 02:05 ب.ظ
+ شهیاد
عالی بود ممنون
امتیاز: 0 0
پنج‌شنبه 21 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 12:07 ب.ظ
+ کمیل
سلام و خسته نباشید.تشکر از زحمات شما بسیار آموزنده بود.
امتیاز: 0 2
دوشنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 01:45 ق.ظ
+ میلاد
سلام عالی بود روز زن مبارک
امتیاز: 0 1
سه‌شنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 10:23 ق.ظ
+ قدیمی
با سلام و تشکر
بسیار مفید و کاربردی بود
با آرزوی داشتن فرزندانی سالم و صالح
امتیاز: 0 1
چهارشنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 04:35 ب.ظ
+ mam
ممنون.اجرکم عندا...
امتیاز: 0 1
سه‌شنبه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 07:29 ب.ظ
+ fatemeh
خوب بود
امتیاز: 1 1
پنج‌شنبه 29 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 05:57 ب.ظ
+ ساغر
باحال بودولی کاشکی زودتر...
امتیاز: 1 0
جمعه 24 مرداد‌ماه سال 1393 ساعت 06:26 ب.ظ
+ زیبا
خیلی خوب بود مرسی ازهمتون
امتیاز: 0 0