X
تبلیغات
رایتل

زیتون

والتین و الزیتون(تقدیم به حبیبه ویاسمن)
جمعه 26 مهر‌ماه سال 1392

هرمومنی یک دعای مستجاب دارد

پنج‌شنبه 25 مهر‌ماه سال 1392

تعریف بازار

به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی درباره‌ی نشست هم‌اندیشی فرآیند‌های شکل‌گیری نهادهای بازار و توسعه آن با بیان این‌که در قلمرو علم اقتصاد و تاریخ اقتصاد مطالعات اندکی درباره‌ی بازار صورت گرفته و در نظریه‌ی اقتصاد مدرن نقش بازار از نقش بنگاه‌ها مبهم‌تر باقی‌مانده است، گفت: مفهوم بازار که یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در علم اقتصاد است، مورد توجه اندکی در پژوهش‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: همه ما می‌دانیم بحث راجع به تئوری‌ها و ویژگی‌های مشترک آنها در همه عرصه‌های علوم با گزاره‌های مشروط ارائه می‌شوند.

این اقتصاد‌دان با تاکید بر این‌که بخش بزرگی از مجادله‌ها در حوزه روش‌شناسی علوم انسانی قدرت تدوین، پیش‌بینی است، گفت: هم‌چنین این‌که روش‌ها تا چه حد تحت تاثیر واقعی‌بودن فرض‌ها قرار می‌گیرد نیز بخش بزرگی از مجادله‌ها را تشکیل می‌دهد.

به گفته وی در قلمرو علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی مطالعات اندکی درباره‌ی مهم‌ترین نهاد اقتصادی یعنی بازار صورت گرفته و در این بین در نظریه اقتصادی مدرن نقش بازار مبهم‌تر از نقش بازار باقی مانده است.

این کارشناس اقتصاد در ادامه چند تعریف مهم از بازار را ارائه کرده و گفت: مدل تعادل عمومی والراس که در آن به کالاهای تک‌بعدی، مبادله‌های لحظه‌ای و نظارت و اجرای غیرمهم می‌پردازد یکی از مهم‌ترین تعاریف است.

مومنی در این باره افزود: براساس مجموعه مفروضات بازار به مثابه‌ی یک فضای بدون اصطکاک که همه مبادلات در آن به صورت لحظه‌ای انجام می‌شود و هم‌چنین در آن عرضه و تقاضای کالاهای مختلف به سرعت تسویه می‌شوند مدنظر قرار می‌گیرند.

وی در ادامه به تعریف بازار از نگاه فون مایزز پرداخت و در این باره تصریح کرد: براساس نگاه این اقتصاد‌دان تلقی از بازار به مثابه‌ی یک سازوکار تقسیم کار صورت گرفته و در آن بازار به مثابه‌ی نظام اجتماعی تقسیم کار بر پایه مالکیت خصوصی ابزار و محل مبادله‌های بسته‌های حقوق مالکیت تلقی می‌شود. البته نگاه به بازار به مثابه‌ی محل مبادله‌های بسته‌های حقوق مالکیت به عنوان تلقی مکانی از بازار از سوی کامونز مطرح شده است.

این اقتصاد‌دان با اشاره به تعریف کاوز که در آن بازار به مثابه‌ی یک نظام هماهنگی مطرح شده است، خاطر نشان کرد: از سوی دیگر بازار به مثابه‌ی یک مشترک لفظی درباره‌ی سه انگاره مهم از مبادله که براساس آن مبادله‌های شخصی محور متکی بر تجارت محلی و تولید کوچک‌مقیاس، مبادله‌های غیرشخص محور متکی بر پیوند‌های خویشاوندی و گروگان‌ها و تضمین‌های جمعی و مبادله‌های غیرشخص‌ محور همراه با نظارت دولت و مرتبط با قرار‌داد‌های پیچیده مطرح شده است.

مومنی درباره‌ی تعریف فوق افزود: تلقی ما از بازار در این تعریف مکانی یا براساس نظام های هماهنگی است، این در حالی است که خود نظام‌های هدفمند یکسان نبوده، بنابراین تعریف‌ها در طول تاریخ کاملا متفاوت است.

وی با تاکید بر این‌که در بحث عدم تقارن اطلاعات فرصت‌طلبی بروز می‌کند، تصریح کرد: در ادبیات مدرن اقتصاد راجع به بازار مربوط به تلقی سوم از بازار مدنظر قرار می‌گیرد و دوتای اول مربوط به تلقی از بازار در طول تاریخ می‌شود.

مبادله‌ها منحصرا در بازار صورت نمی‌گیرد

این کارشناس اقتصاد در ادامه‌ی بحث با مطرح‌کردن دو سوال عمده تصریح کرد: سوال اول این است که آیا با وجود همه تلقی‌های متفاوت درباره مفهوم بازار آیا همه مبادله‌ها لزوما به صورت انحصاری فقط در بازار اتفاق می‌افتد؟

مومنی در پاسخ به سوال فوق اظهار کرد: خیر مبادله‌های غیربازاری به دلایل گوناگون به صورت روز‌افزون در حال افزایش است هرچقدر مقیاس بنگاه‌ها افزایش پیدا کند وزن اهمیت مبادله‌های غیربازاری هم افزایش پیدا می‌کند. بنابراین همه مبادله‌ها منحصرا در بازار صورت نمی‌گیرد.

وی در این زمینه بیان کرد: فقط در ربع پایانی قرن بیستم در انگلستان بالغ بر ۸۰ نوع مبادله‌ی غیربازاری شناسایی شده که در همه آنها قیمت فاقد نقش تعیین‌کننده است.

این کارشناس اقتصاد با مطرح‌کردن سوال دومی مبنی بر این‌که آیا همه بازار‌ها در شرایط رقابت کامل و تعادل پایدار کار می‌کنند، ادامه داد: خیر ما بازار‌های واگرای زیادی داریم و به همین اعتبار مفاهیم بازار‌هایی فاجعه‌آفرین، متداول می‌شود. در سطح نظری بازاری که تلقی سومی است مبتنی بر مجموعه مفروضات نهادی و ساختاری است.

مومنی ادامه داد: مطرح‌شدن مفهوم هزینه‌ی مبادله از نظر اهمیت در تاریخ علم اقتصاد همزمان با تحول کینزی یاد می‌شود. کارکرد مفهوم هزینه‌ی مبادله از ابزار‌های هماهنگی، ایدئولوژی‌زدایی می‌کند.

به گفته وی فاصله‌گرفتن از فرض اطلاعات کامل به ظهور هزینه‌ی مبادله، فاصله‌گرفتن از فرض مبادله بدون اصطکاک و تعامل به ظهور انتخاب‌های بد و مخاطرات اخلاقی و در نهایت فاصله‌گرفتن از فرض ذره‌ای بودن بازیگران به ظهور سلسله مراتب و شبکه‌ها می‌انجامد.

بازار مستقل از نهادها بی‌اعتبار است

این کارشناس اقتصاد در ادامه‌ی سخنان خود به رابطه بین نهادها و بازار‌ها پرداخته و با تاکید بر این‌که بین بازار و نهادها یک درهم تنیدگی تمام‌عیار وجود دارد و بازار مستقل از نهادها اعتبار چندانی ندارد، گفت: در اینجا سه استدلال وجود دارد. در استدلال اول خود بازار یک نهاد بوده، در استدلال دوم وجود قاعده‌های تاثیر‌گذار در بازار مطرح است که براساس آن باید گفت بازار خود یک نهاد است که شدیدا طرز عمل آن تحت تاثیر نهادهای بالاتر قرار می‌گیرد و مشخص می‌کند چه مبادله‌هایی انجام شود و چه کسانی مبادله‌ها را انجام دهند.

مومنی ادامه داد: براساس استدلال سوم طرز رفتارهای بازار تنها تحت تاثیر نهادهای اقتصادی نیست و مناسبات فرهنگی و اجتماعی مثل مناسبات اقتصادی در رفتار بازار تاثیر‌گذار است.

وی افزود: براساس این استدلال گسترش و عمق بازار‌ها بیش از هر چیز تحت تاثیر نهادهای زیربنایی و حاکم بر مناسبات بازار است. هم بازار و هم مبادله‌هایی که در آن صورت می‌گیرد سرشار از انواع روابط پیچیده‌ی سیاسی – اقتصادی و اجتماعی است.

تاثیر‌گذاری طرز عمل جامعه مدنی در بازار

این اقتصاددان با تاکید بر این‌که نقش تعیین‌کننده طرز عمل جامعه مدنی بر طرز رفتار بازار به ویژه در زمینه‌ی درماندگی‌های بازار اهمیت دارد، بیان کرد: این در حالی است که در موارد شکست و درماندگی بازار در بین اقتصاددانان اتفاق نظر وجود دارد. اصل درماندگی بازار به رسمیت شناخته شده است.

به گفته مومنی حتی کارکرد آزادانه بازار تحت تاثیر نحوه‌ی مراقبت دولت از قرار‌داد‌های بین واحد‌های خصوصی بوده و از سوی دیگر انقلاب هزینه مبادله و ایدئولوژی‌زدایی از ابزار‌های هماهنگی است.

وی درباره‌ی این نکته تاکید کرد: هم در شرایط درماندگی بازار و هم در غیاب مداخله‌های ثمر‌بخش دولت بازار می‌تواند دچار ناکارآمدی‌ها و گمراهی شود.

این کارشناس اقتصاد با بیان این‌که وقتی کالاها در بازار از حالت یک بعدی خارج شده و مبادله با طیف وسیع از هزینه‌ها روبه‌رو می‌شود، تصریح کرد: این هزینه‌ها در عملکرد اقتصاد‌ها تاثیر‌گذار هستند. هزینه‌ی کسب اطلاعات، هزینه‌ی اندازه‌گیری ویژگی‌ها، هزینه‌ی تضمین مخاطرات و هزینه‌های اجرای ناقص از جمله هزینه‌های تاثیر‌گذار در عملکرد اقتصاد‌ها هستند.

    

پنج‌شنبه 25 مهر‌ماه سال 1392

گزارشی ازوضعیت نابینایان

حدود ۵۰۰ هزار نابینا در حالی در کشور زندگی می کنند که تنها ۱۱۴ هزار نفر آنان تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند. این گروه از شهروندان امکان استفاده از خدمات و امکانات شهری، اقامتی، تفریحی و غیره را همانند افراد عادی ندارند و از بسیاری از حداقلهای حقوق شهروندی محرومند. مناسب سازی فضاهای شهری، کارآفرینی، حمایت از دانشجویان نابینا، دسترسی به کتابها، نشریات و سایر منابع اطلاعاتی و سخت افزارها و نرم افزارهای ضروری از جمله خواسته‌های آنهاست.

به گزارش مهر، براساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی در هر ۵ ثانیه یک نفر در جهان نابینا و هر دقیقه، یک کودک نابینا می‌شود. در حال حاضر ۲۸۵ میلیون نفر کم بینا در جهان وجود دارد که حدود ۳۹ میلیون نابینا و بیش از ۲۴۶ میلیون نفر کم بینا هستند. این در حالی است که از این تعداد نیز ۱۹ میلیون نفر از نابینایان، کودک و ۶۵ درصد از افراد نابینا و کم بینا شامل افراد بالای ۵۰ سال هستند. در ایران نیز حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دارای معلولیت هستند که از این تعداد ۱۲۰ هزار نفر آنان نابینای مطلق هستند. براساس آخرین آمارها چنانچه اقدامات پیشگیرانه مناسبی انجام نشود تا سال ۲۰۲۰ تعداد نابینایان به دو برابر میزان فعلی خواهد شد.

کارشناسان مهمترین عوامل کم بینایی و نابینایی را آب مروارید، آب سیاه، بیماری‌های عفونی چشمی از جمله بیماری تراخم، کمبود ویتامین A، اختلالات چشمی شبکیه‌ای در بیماران مبتلا به دیابت، حوادث چشمی، بیماری‌های دژنراتیو مادرزادی، ازدواج‌های فامیلی و… عنوان می کنند. با اینکه از سالهای گذشته در ایران برخی برنامه ها و طرحهای غربالگری و پیشگیرانه اجرا می شود که این اقدامات کافی نیست و هنوز هم نیازمند تلاش گسترده برای مقابله با بیماریهای چشمی هستیم. متأسفانه در کشورما نیز به دلیل بروز حوادث رانندگی بیش از حد استاندارد جهانی و استفاده نکردن از عینک‌های محافظتی در محیط کار و حتی خطرات ناشی از مواد محترقه و ترقه‌ها، آمار اختلالات چشمی بسیار بالاست که نیاز به بازنگری جدی متولیان سلامت دارد. از سوی دیگر سالانه ۲۵۰ هزار نفر نیاز به عمل جراحی آب مروارید دارنداین در حالیست که سیستم و نظام سلامت کشور تنها قادر به عمل جراحی حدود ۱۸۰ هزار نفر است.

همچنین یکی دیگر از بیماریهایی که منجر به نابینایی می شود آب سیاه است که متخصصان آن را دومین علت و عامل نابینایی در جهان عنوان می کنند بطوریکه حدود ۶ تا ۷ میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل درمان نامناسب آب سیاه نابینا شده‌اند، از این رو افرادی که سابقه بیماری آب سیاه در خانواده‌های آنها وجود دارد، باید مرتب معاینات چشمی شوند.

دیابت بیماری چشمی دیگری است که باید کنترل شود و بر اساس یافته‌های به دست آمده، با کنترل قند خون، فشار خون و کلسترول خون حتی تا ۹۰ درصد اختلالات ناشی از بیماری دیابت را می‌توان مهار و کنترل و از بروز اختلالات جلوگیری کرد.

نابینایان محروم از حقوق شهروندی

در حال حاضر نابینایان با مشکلات زیادی برای زندگی مواجه هستند که تحصیل، اشتغال، ازدواج، مناسب سازی محیط شهری برای تردد ، عدم دسترسی به حداقل امکانات و حقوق شهروندی، نبود وسایل توانبخشی و کمک توانبخشی استاندارد مانند عصا و … از مهمترین آنها است.

علی رغم اینکه سطح تحصیلات نابینایان نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است اما هنوز آمار اشتغال آنان بسیار پایین است بطوریکه حدود ۷۰ درصد نابینایان کشور بیکارند و برخی از شاغلان نیز کار مفید و مطلوب ندارند.این درحالی است که براساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ۳درصد از استخدام دستگاههای دولتی باید به معلولان اختصاص پیدا کند که متاسفانه اینگونه نشده است.

سهیل معینی مدیرعامل انجمن باور در گفتگو با خبرنگار مهر به مشکلات نابینایان اشاره کرد و گفت: نظام حمایتی برای نابینایان ایران وجود ندارد چه آنها که از نظر مالی تامین هستند و صرفاً به خدمات توانبخشی نیاز دارند و چه آن تعداد کثیری که از نظر معیشتی در سطوح زیرین خط فقر قرار می گیرند.

وی با اشاره به اینکه مهمترین مشکل نابینایان اشتغال است اما متاسفانه آماری از این افراد در دست نیست فقط آمارهای جهانی نرخ بیکاری آنها را ۵۰ درصد می دانند که در این ایران بیش از این است، تاکید کرد: سازمان بهزیستی به معلولان مستمری و بیمه درمان و کمکهای یارانه ایی می دهد اما این ارقام و این کمک ها هیچ تناسبی با نیاز معلولان نداشته و حتی نمی تواند حداقل استانداردهای معیشتی را برای آنها فراهم آورد. پنج سال قبل احمدی نژاد رئیس جمهور وقت درمراسم روز جهانی نابینایان قول داد که ۲ هزار نفر از نابینایان در دستگاههای دولتی استخدام شوند اما متاسفانه این موضوع فقط در حد حرف و وعده بود و با گذشت چند سال عملی نشد.

معینی همچنین از ارسال نامه سرگشاده به نمایندگی از نابینایان کشور به رئیس جمهور خبر داد و گفت: به مناسبت روز جهانی نابینایان و رفع مشکلات این افراد جامعه که حدود ۵۰۰ هزار نفر می شوند شبکه تشکلهای نابینایان نامه ای سرگشاده به دکتر روحانی ارسال کرده است و خواستار توجه به این افراد و احقاق حقوقشان شده اند.

معینی مهمترین مطالبات نابینایان را در نامه به دکتر روحانی به این شرح اعلام کرد.

۱- صدور دستورالعمل فوری رئیس جمهور جهت تشکیل و آغاز به کار ستاد مناسب سازی فضاهای شهری کشور به ریاست وزیر کشور منطبق با آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت و ایمن سازی محیط تردد شهروندان نابینا و کم بینا به عنوان شرط ضروری تحقق مشارکت اجتماعی آنان. (دستگاه ها و نهادهای ذیربط، وزارت کشور، شهرداری ها، سامانه های حمل و نقل به ویژه مترو)

۲- تدوین و اجرای برنامه ضربتی کارآفرینی برای نابینایان و کم بینایان جهت خروج آنان از چتر سازمان های حمایتی و برخورداری از درآمد متناسب با دانش و مهارت های این گروه. (دستگاه ها و نهادهای ذیربط، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و…)

۳- دستور تدوین بخش نامه و برنامه خدمات حمایتی دانشجویان دارای معلولیت به ویژه نابینایان و کم بینایان با محورهای، تولید منابع آموزشی و مطالعاتی مورد نیاز این دانشجویان به شکل های قابل دسترسی آنان (گویا، بریل و فایل های الکترونیکی)، اعطای وسایل کمک آموزشی مورد نیاز و سایر خدمات رفاهی و پشتیبانی با هدف ایجاد امکانات و فرصتهای برابر آموزشی و پژوهشی. دستگاه ها و نهادهای ذیربط، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت خانه ها و دستگاه ای دارای موسسات آموزش عالی، دانشگاه ها و موسسات غیر دولتی)

۴-. پاسخ به حق شهروندی افراد نابینا و کم بینا برای دسترسی به کتب، نشریات و سایر منابع اطلاعاتی در اشکال فایل دسترس (گویا، بریل و فایل های الکترونیکی) از طریق اختصاص بودجه لازم از کل بودجه ملی تولید منابع اطلاعاتی به عنوان حق مغفول مانده نابینایان و کم بینایان (دستگاه ها و نهادهای ذیربط، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سایر دستگاه های فرهنگی ذیربط

۵- تخصیص بودجه لازم جهت دسترسی شهروندان نابینا و کم بینا به سخت افزارها و نرم افزارهای ضروری جهت استفاده نابینایان و کم بینایان از منابع اطلاعاتی دیجیتال، ظرفیت های فضای مجازی و اینترنت به عنوان تنها راه دسترسی این افراد به منابع مذکور و کمک ویژه دولت به تولید این تجهیزات و نرم افزارهای در کشور. (دستگاه ها و نهادهای ذیربط، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه مادر و سازمان های تخصصی زیر مجموعه، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و معاونت علمی رئیس جمهور

ایجاد کارگاه‌های کارآموزی برای اشتغال نابینایان

اما یحیی سخنگویی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی درمورد اقداماتی که برای اشتغال نابینایان انجام شده به خبرنگار مهر گفت: بزودی برنامه‌های کارآموزی و کارورزی حرفه‌ای در سراسر کشور برای معلولان و ازجمله معلولان ناشنوا اجرا می‌شود و هدف از اجرای این برنامه‌ حرفه‌آموزی تخصصی به معلولان است تا به این وسیله برای جذب در بازار کار آماده شده و با توانایی بهتری در این بازار ظاهر شده و در زمینه شغل‌یابی موفق‌تر عمل کنند، فکر می‌کنیم که بازار کار هم به ناشنوایانی که دوره‌های حرفه‌ای تخصصی را پشت سرگذاشته‌اند اقبال بهتری نشان داده و از آنها استقبال خوبی بکند.

وی با بیان اینکه یک میلیون و ۱۲ هزار و ۲۳۲ نفر فرد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور هستند، گفت: ۱۱۴ هزار و ۱۱۱ نفر دارای معلولیت بینایی هستند که از این تعداد ۷۵ هزار و ۲۹ نفر مرد و ۳۸ هزار و ۹۹۱ نفر زن هستند.

یحیی سخنگویی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد نابینایان جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند، اظهار کرد: به طور کلی «اختلالات درمان نشده انکساری» شایعترین علت کاهش بینایی منتهی به کم بینایی است و کنترل عفونت‌های چشمی عامل کاهش کم بینایی و نابینایی در طول ۲۰ سال گذشته است.

وی در مورد مراکز توانبخشی غیردولتی خانواده و کودک نابینا و کم بینا، اظهار داشت: در این مراکز کودکان نابینا و کم بینای زیر شش سال با در نظر مقاطع سنی، مهارت‌های ارتباط با محیط و دیگران، جهت‌یابی و حرکت و تقویت حواس می‌بایست مهارت‌های فکری و روزمره زندگی خود را بیاموزند و نیز خانواده‌ها به ویژه والدین کودک نحوه تعلیم و تربیت و چگونگی برخورد با کودک، بازی‌ها و سرگرمی‌های ویژه آنان را فرا گیرند.

ضرورت تحقق وعده‌ها

سخن آخر اینکه وجود هزاران نفر از نابینایان و کم بینایان تحصیل کرده و دارای مدارج عالی علمی نشان می دهد بیش از هر گروه دیگر افراد دارای معلولیت، نابینایان در بالاترین سطح فعالیت اجتماعی حاضرند و از توانایی خدمت در پستهای متعدد کارشناسی، اجرایی، آموزشی و مدیریتی برخورداند. به همین دلیل توجه خاص رئیس جمهور و پیگیری وزارتخانه ها و دستگاههای مرتبط برای تحقق وعده ها و بهبود شرایط زندگی این اقشار بیش از گذشته ضروری است.

پنج‌شنبه 25 مهر‌ماه سال 1392

حلقه انسانی حامیان محیط زیست درحمایت ازرودخانه کارون درخوزستان

پنج‌شنبه 25 مهر‌ماه سال 1392

حلقه انسانی حامیان محیط زیست درحمایت ازرودخانه کارون درخوزستان

پنج‌شنبه 25 مهر‌ماه سال 1392

طبع سرد داشتن وخوراکی سردواسیدی خوردن سبب افزایش درد پا ودردکمرودیسک کمرمی گردد

 

ظریف بر روی ویلچر (عکس)

عصر ایران - محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پایان دو روز نشست ایران و گروه 1+5 در ژنو سوئیس، با استفاده از ویلچر، در محل کنفرانس خبری حاضر شد و سپس به همین شیوه هم ، محل نشست را ترک کرد. او به دلیل بیماری و احساس درد از ناحیه کمر و دو پا، مجبور شد از ویلچر استفاده کند.

سه‌شنبه 23 مهر‌ماه سال 1392

خشک شدن هامون سومین تالاب بزرگ ایران

در تاریخ ادبیات ایران، برای اسم «هامون» یک واژه هم وجود دارد؛ «هامون شدن.» در فرهنگ لغت دهخدا جلو این واژه آمده است: «ویران گشتن»، «با خاک یکسان شدن» و این حالا حکایت سومین دریاچه ایران است که دهان خشکش را به نشانه التجا به آسمان گشوده و نفس‌های آخرینش را می‌کشد. منابع رسمی خبر می‌دهند که دریاچه هامون به‌عنوان سومین دریاچه بزرگ کشور از نقشه حذف شده و حالا باید به جای تصویر موج‌های خروشان این دریاچه و صیادان سیستانی، کویر نمک را جایگزین کرد و طوفان‌های شن را. آنچه که از آفتاب سیستان هم روشن‌تر است، بدعهدی افغان‌هاست در حق بزرگ‌ترین تالاب مشترک ایران و افغانستان. می‌گویند آنها آب ورودی هامون را از رودخانه هیرمند بسته‌اند و برای دو قبضه کردن این قفل، حقابه دریاچه را هم که سهمشان است، پرداخت نمی‌کنند و همین اختلاف نه‌چندان دیرینه، کمر هامون را زیر بار ۱۵سال خشکسالی، شکانده و حالا دیگر نه از هفتمین تالاب بزرگ جهان خبری هست و نه از بزرگ‌ترین دریاچه آب شیرین کشور. رویای دریاچه هامون، اکنون با معنی واقعی این کلمه یکی شده و بد نیست که لاک غلط‌گیر به دست گرفته شود و بیت‌های بیشمار شاهنامه که در وصف موج‌های خروشان این دریاچه بوده‌اند اصلاح شوند و تنها همین یک بیت از دیوان شمس بماند که: «چو این تبدیل‌ها آمد، نه هامون ماند و نه دریا/ چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است در بی‌چون.»

خسرو افسری، مدیرکل محیط‌زیست استان سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با «شرق» تمام حسرتش را در همین یک جمله خلاصه می‌کند: «دلم می‌گیرد از تصویر خشکی این دریاچه» و این جمله اشاره به تاریخی دارد که در آن، هامون برای اهالی همسایه‌اش، کولر آبی بوده است، بادهای وزنده، با رطوبت آب گره می‌خورده‌اند تا از گرمای سوزان بیابان کاسته شود و امروز که آب نیست، فریاد عطش نه از مردم بلکه از تمام جانداران منطقه به گوش می‌رسد. پرندگان که سال‌های نه‌چندان دور برای زمستان‌گذرانی به تالاب هامون می‌آمده‌اند حالا سراغی از این فراموش‌شده نمی‌گیرند و خاک بستر دریاچه، هرروز خشک‌تر و خشک‌تر می‌شود تا جایی که حتی یک قطره از آن ۱۲میلیاردمترمکعب آب باقی نمانده است.

قرار است از «چاه نیمه»‌هایی که روزگاری دور، ژاپنی‌ها برای ذخیره آب در مرز افغانستان و ایران مشخص کرده بودند، برداشت آب صورت بگیرد تا لااقل پنج‌درصد بستر هامون دوباره زنده شود. این خبر خوش را مجتبی نورا، مسوول کمپین همبستگی ملی برای نجات دریاچه هامون می‌دهد و امیدوار است صدای این کمپین بتواند، خطر خشک‌شدن هامون را هم درست شبیه به دریاچه ارومیه برای مردم ایران به یک «درد مشترک» بدل کند.

او به طرح یکی از کارشناسان محیط زیست اشاره می‌کند و می‌گوید حتی می‌شود برقی که از خراسان به افغانستان می‌رود را مجانی به افغان‌ها داد و در ازایش، از آنها خواست، حقابه‌ای را که سال ۵۱ به تصویب رسیده به هامون بازگردانند تا از صرف میلیاردهاتومان هزینه برای جلوگیری از بروز توفان‌های شن و پراکنده‌شدن ریزگردها خلاص شویم اما این یک اقدام بین‌المللی است که نمی‌توان منتظر بود همین امروز عملیاتی شود و کار، کار دولت است و دولتمردانش. ‌در مرکز این ماجرا، مردمی ایستاده‌اند که چشم‌هایشان پر از گردوغباری است که بادهای توفانی از بستر خشک‌شده هامون بلند می‌کنند. در آسمان زابل دیگر نه خبری از دراج هست و نه از فلامینگوهای مهاجر، در عوض این آدم‌ها هستند که توشه مهاجرت بر دوش گرفته‌اند و یکان‌یکان از همسایگی با دریایی که روزگاری منبع درآمدشان بوده و حالا «هامون شده»، به سمت شهرهای بزرگ می‌روند. تق صید درآمده و تورهای ماهیگیران سیستانی، در خیال جعبه‌ها در حال پوسیدگی است تا باز کی مولانایی بیاید و بنالد که: «صاف جان​ها سوی گردون می​رود/ درد جان​ها سوی هامون می​رود.» آری، هامون در هامون‌شدگی خود دست‌وپا می‌زند.

دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392

یک تجربه برای درمان سردرد

محجوبه : شستشوی بینی از طریق آب نمک داخل کردن به بینی و از دهان بیرون آوردن ؛  

اینو یه بار سالها پیش یه فوق تخصص گوش حلق بینی - مشهد ، بیمارستان قائم - بهم یاد داد  

زمانی که بدنم خیلی ضعیف شده بود و از فرط عفونت سینوس های سرم ، هر چی قرص مصرف کردم و پزشک رفتم خوب نشد تا جاییکه تا پشت سرم ، سردرد داشتم ! و سرگیجه .پزشک  واسه سردرد این روشو بهم یاد داد که روزی سه یا چهار بار این کارو انجام بدم . وقتی این روشو انجام دادم در همون بار اول سرگیجه ام خوب شد و یک روز و نیم بعد هم سردردم کاملا خوب شد !

یکشنبه 21 مهر‌ماه سال 1392

وزیر ارتباطات:پهنای باند 72گیگا برثانیه است سال 93دو برابر و تا 96هشت برابرمیشه انشاءالله

محمود واعظی در خصوص افزایش سرعت اینترنت در کشور گفت: متقاضی اینترنت در ایران بسیار بالاست و پهنای باند بین المللی ما محدود است که اکنون حدود ۷۲ گیگابایت بر ثانیه است که باید چند برابر افزایش پیدا کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم که در گفت‌وگوی تلفنی با یک برنامه رادیویی یادآور شد: پروژه‌های مختلفی در این خصوص طراحی شده است و با جدیت خواسته مردم دنبال خواهد شد و امید است که به تدریج سرعت اینترنت افزایش یابد و پیش بینی می شود سال آینده سرعت به دو برابر افزایش یابد اما برنامه ما تا پایان چهار سال این است که این رقم به هشت برابر افزایش یابد.

یکشنبه 21 مهر‌ماه سال 1392

توچه به محیط زیست در دنیا

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تحریم های کورعلیه ایران اثرات منفی محیط زیستی داشته است گفت: در حال شناسایی و تهیه گزارشی ازتبعات سوء زیست محیطی این تحریم ها هستیم.

معصومه ابتکار در گفت و گو با ایرنا افزود: این تحریم ها تمام ابعاد زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده که متاسفانه بر روی محیط زیست هم اثر سوء داشته است.

وی اظهار داشت: متاسفانه تحریم ها سبب شد تا اثرات جبران ناپذیری بر محیط زیست کشور وارد شود، اگرچه مشکلات کنونی محیط زیست را نباید فقط به گردن تحریم ها انداخت، زیرا آثار مدیریت منفی بر محیط زیست در چند سال اخیر هم کمتر از تحریم ها نیست.

معاون رییس جمهور ادامه داد: خوشبختانه با تلاشی که از سوی عده ای از علاقمندان به محیط زیست صورت گرفت، تحریم هایی که شامل خدمات محیط زیستی و کمک به حیات وحش می شد از فهرست تحریم های آمریکا خارج شد.

وی با بیان اینکه رفع این تحریم ها اتفاق خوبی برای محیط زیست کشور است ابراز امیدواری کرد: دوستداران محیط زیست و ایرانیان مقیم آمریکا کمک کنند تا مبادلات زیست محیطی در ابعاد فرهنگی وعلمی نیز تقویت شود.

ابتکار درباره همکاریهای زیست محیطی میان ایران و کشورهای غربی گفت: برای تبادل اطلاعات زیست محیطی با کشورهای اروپایی مشکلی نداریم اما از آنجا که این تحریم ها به تازگی از سوی آمریکا برداشته شده است برای تبادل اطلاعات با آمریکا نیاز به برنامه ریزی داریم.

به گفته دکتر ابتکار چندی پیش آمریکا تحریم های زیست محیطی علیه ایران که شامل خدمات محیط زیستی و کمک به حیات وحش بود، را لغو کرد.

خزانه داری آمریکا دراین زمینه گزارش داد: در یکی از بندهای این مجوز جدید آمده است که فعالیت های بشردوستانه برای رفع نیازهای اساسی مردم ایران شامل ارائه خدمات و تجهیزات در پیوند با سلامت و بهداشت، موضوع های مربوط به کودکان بی سرپرست، ارائه خدمات امدادی مرتبط با بلایای طبیعی ، توزیع اقلام اهدایی از جمله مواد غذایی ، پوشاک و دارو با نیت کاهش رنج و درد انسانی و نیز آموزش کمکی مرتبط با هر نوع فعالیت های پیشرو در موضوع های فوق نیز مجاز خواهد بود.

به موجب این دستور آمریکا بخشی از تحریم های ایران در فعالیت های زیست محیطی غیر دولتی را لغو کرده است.

( تعداد کل: 72 )
صفحه قبلی    1       2       3       4       5       ...       8    صفحه بعدی